Medex

Zarządzanie aparaturą medyczną

Nowość!

Teraz w cenie programu dodatkowo
Kurs obsługi programu Medex.

Chcesz wiedzieć więcej?

W programie można stworzyć wiele różnych rodzajów raportów. Możesz zobaczyć niektóre z nich.

Koniecznie zobacz również przykładowe ekrany, żeby przekonać się, jak wygląda praca w programie.

Przeznaczenie programu Medex

Program komputerowy Medex wspiera zarządzanie aparaturą medyczną.

Medex oferuje między innymi następujące możliwości:

Korzyści z użytkowania programu Medex

Wybrane funkcje programu Medex

Awarie urządzeń

Rejestr awarii urządzeń medycznych.

Kliknij, aby otrzymać wydruk bieżących awarii wszystkich urządzeń.

Naprawy urządzeń

Rejestr wykonanych napraw urządzeń medycznych.

Wskaż urządzenie i sprawdź koszty poniesione na jego serwis.

Wystawianie zleceń

Moduł do wystawiania zleceń na usługi serwisowe.

Kliknij i wystaw samowypełniające się zlecenie.

Przeglądy okresowe

Rejestr przeglądów okresowych aparatury medycznej.

Sporządź zestawienie aparatury z wykonanymi przeglądami okresowymi.

Plan przeglądów

Moduł tworzenia Planu Przeglądów Okresowych aparatury medycznej.

Kliknij, aby wygenerować Plan Przeglądów Okresowych posiadanej aparatury.

Terminarz przeglądów

Moduł przypominający o terminach przeglądów okresowych.

Dzięki Terminarzowi nie przeoczysz przeglądu okresowego żadnego urządzenia.

Monitor gwarancji

Moduł śledzenia upływających terminów gwarancji.

Monitor Gwarancji przypomni Tobie o wykonaniu np. bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego, przed upływem gwarancji.

Orzeczenia techniczne

Rejestr wystawionych orzeczeń technicznych.

Zaginął dokument o kasacji? Medex przechowuje kopię orzeczenia technicznego.

Ewidencja aparatury

Ewidencja aparatury medycznej użytkownika.

Kliknij, aby wydrukować dowolne zestawienie posiadanych urządzeń.

Ewidencja osób odpowiedzialnych

Ewidencja osób odpowiedzialnych za eksploatację aparatury medycznej.

Ewidencja umów serwisowych

Ewidencja zawartych umów na serwis aparatury medycznej.

Serwisy aparatury medycznej

Rejestr serwisów aparatury medycznej.

Producenci, dostawcy aparatury

Rejestry producentów, dostawców aparatury medycznej.

Raporty i zestawienia

Raporty i zestawienia generowane z każdego modułu programu.

Kliknij i wydrukuj dowolne zestawienie informacji z Medexa.

Eksport danych

Eksportowanie danych do programów zewnętrznych.

Chcesz zobaczyć dane z Medexa w Excelu? Po prostu wyeksportuj dane!

© 2004 – 2019 ZAMED